Štetni događaj

Home  |  Štetni događaj
koMITeTlogo773756

stetnidogadjaj77356

Saobraćajnu nezgodu možete prijaviti preporučenom pošiljkom poslatom na našu adresu ili elektronskim putem na e-mail: komitetbg@saobracajnenezgode.rs

Molimo Vas da uz svaku prijavu saobraćajne nezgode dostavite:

  • Vašu adresu
  • kontakt telefone i e-mail kao i
  • neophodnu dokumentaciju

Obradićemo Vaš predmet i prezentovati Vam profesionalan i stručan izveštaj o nezgodi koju ste pretrpeli. Štetni događaj može prijaviti i štetnik (lice koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu) koji je zainteresovan da ga Komitet za saobraćajne nezgode d.o.o. profesionalno i kvalitetno zastupa u svim vansudskim i sudskim postupcima

Widget Image
Matični Broj: 21106356
PIB: 108988904
Poslovni Račun:
160-0000000429266-50
Widget Image