Prijava i naknada štete

Home  |  Prijava i naknada štete
koMITeTlogo773756

prijavainaknadastete77356

Povređeni ste u saobraćajnoj nesreći kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu, a niste adekvatno naplatili štetu. Komitet za saobraćajne nezgode d.o.o. sa svojim stručnim i kvalifikovanim osobljem Vam stoji na raspolaganju da zajedno najbrže i najpovoljnije po Vas naplatimo štetu.

  • Naši advokati koji su specijalizovani samo za saobraćajne nezgode će Vas zastupati u svim vansudskim i sudskim postupcima, veštaci medicinske struke će Vam pomagati pri kompletiranju neophodne medicinske dokumentacije, lečenju i sugerisanju daljih postupaka u vezi Vaših povreda;
  • Veštaci saobraćajno – tehničke struke će Vam pomagati u stručnoj analizi saobraćajne nezgode uz potrebne sugestije za dalje postupanje;
  • Veštaci mašinske struke će profesionalno proceniti vrstu i visinu štete na Vašem vozilu;
  • Veštaci ekonomske struke biće angažovani u što bržoj i kvalitetnijoj naplati Vaših potraživanja.

 

Naša pomoć Vam je dostupna 24 časa na dan, sedam dana u nedelji uz poziv na telefone ili slanjem e-maila na komitetbg@saobracajnenezgode.rs
Dođite u naše poslovne prostorije da biste dobili sve informacije o potrebnoj  dokumentaciji za ostvarivanje Vaših prava.

Štetni događaj možete prijaviti i preporučenom pošiljkom na našu adresu Komitet za Saobraćajne nezgode, Makedonska 15/3, Beograd. Ako niste u mogućnosti da dođete mi ćemo doći do Vas.

Štetan događaj može prijaviti i štetnik (lice koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu) koji je zainteresovan da ga Komitet za saobraćajne nezgode d.o.o. profesionalno i kvalitetno zastupa u svim vansudskim i sudskim postupcima.

SVE NA JEDNOM MESTU – Komitet za saobraćajne nezgode d.o.o.

Widget Image
Matični Broj: 21106356
PIB: 108988904
Poslovni Račun:
160-0000000429266-50
Widget Image