Postupak analize

Home  |  Postupak analize
koMITeTlogo773756

postupakanalize77356

Analizu svakog predmeta vrši naš tim visoko edukovanih eksperata iz svih oblasti koje pokrivaju polje saobraćajnih nezgoda: stručno kvalifikovani advokati kojima je uža specijalnost zastupanje u saobraćajnim nezgodama, sudski veštaci medicinske, saobraćajno – tehničke, mašinske i ekonomske struke. Oni vrše rekonstrukciju celog događaja uz svestrano i sveobuhvatno sagledavanje svih uzroka koji su prethodili i doprineli Vašoj saobraćajnoj nezgodi, a sa ciljem da Vas maksimalno zaštite i pruže Vam najbolju moguću uslugu.

Radimo sa najsavremenijim programima za simulaciju saobraćajnih nezgoda: Virtual Crash, PC crash i dr. koji na veoma lak i jednostavan način mogu da prikažu sam tok Vaše saobraćajne nezgode, da ukažu eventualno na Vaš doprinos nastanku nezgode i sl. Nakon detaljne analize Vašeg predmeta pokrećemo vansudske i sudske postupke naknade štete a o svim detaljima postupka i daljim koracima u radu zajedno odlučujemo, uz stručnu sugestiju našeg ekspertskog tima. Dakle, svi zajedno radimo na istom zadatku, a to je Vaše zadovoljstvo . . .

Widget Image
Matični Broj: 21106356
PIB: 108988904
Poslovni Račun:
160-0000000429266-50
Widget Image