Linkovi

Home  |  Linkovi
koMITeTlogo773756
Vlada Srbije i Ministarstvo pravde

Vlada Republike Srbije – http://www.srbija.gov.rs
Ministarstvo pravde – http://www.mpravde.gov.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova http://mup.gov.rs/

Udruženje osiguravača Srbije – http://uos.rs/

Garantni fond e-mail: garantnifond@uos.rs

Biro zelene karte e-mail: greencard@uos.rs

Kabinet generalnog sekretara e-mail: office@uos.rs

Auto-Moto savez Srbije

Auto-Moto savez Srbije – http://www.amss.org.rs/

Osiguravajuća društva

Dunav osiguranje – http://www.dunav.com/

DDOR Novi Sad – http://www.ddor.rs/

Delta Generali osiguranje – http://www.deltagenerali.rs/

Uniqua – http://www.uniqa.rs

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. – http://www.wiener.co.rs/

Triglav osiguranje – http://www.triglav.rs/

Sava životno osiguranje – http://www.sava-osiguranje.rs/

Milenijum osiguranje – https://mios.rs/

Widget Image
Matični Broj: 21106356
PIB: 108988904
Poslovni Račun:
160-0000000429266-50
Widget Image