Dokumentacija

Home  |  Dokumentacija
koMITeTlogo773756

dokumentacija77356

Za ostvarivanje prava za naknadu štete potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

  • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode, foto dokumentacijom, izjavama učesnika, skicom lica mesta, krivičnom prijavom (odluka tužilaštva, nalaz i mišljenje veštaka saobraćajno-tehničke struke u istražnom postupku i sl.);
  • Podatak o vozaču koji je izazvao nezgodu, vlasniku vozila, podaci o vozilu kojim je izazvana saobraćajna nezgoda (a mi ćemo obezbediti broj polise i osiguravajuće društvo kod koga je vozilo bilo osigurano u vreme nezgode);
  • Izveštaj lekara o povredama koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi (otpusna lista sa epikrizom, izveštaj lekara specijaliste, i sva ostala dokumentacija vezana za predmetnu nezgodu).
  • Za ostvarivanje prava na izgubljenu zaradu potrebno je: potvrda o Vašoj sprečenosti za rad, potvrda o visini Vaše zarade ostvarene u poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode, kao i potvrda o visini Vaših primanja tokom perioda sprečenosti za rad, kao i doznake.
  • Dokaz o nastaloj materijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi (mobilni telefon, pokretne stvari kao što su: laptop, naočare, zaštitna kaciga) i sve to uz račun ukoliko postoji;
  • List povrede na radu ako se saobraćajna nezgoda dogodila na radu ili tokom obavljanja radnih zadataka;
  • Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (ukoliko se  saobraćajna nezgoda završila smrtnim ishodom).
Widget Image
Matični Broj: 21106356
PIB: 108988904
Poslovni Račun:
160-0000000429266-50
Widget Image